Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: +48 602 317 770 / +48 606 743 188 lub biuro@fan-torun.pl

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

W STUDIU TAŃCA FAN :

 

 1. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, które:
  - nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach,
  - są zdrowe i nie mają oznak choroby  takich jak : gorączka,kaszel,trudności w oddychaniu,
  O wszelkich kontuzjach i niedyspozycjach w dniu zajęć, należy poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 2. Zajęcia odbywają się  według ustalonego planu przez Studio Tańca.
 3. Zajęcia dla grup klubowych prowadzone są od września do czerwca za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.                                                                                                                                                                                                            Harmonogram dni wolnych od zajęć dostępny jest na stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI lub w recepcji studia.
 4. Zajęcia dla grup kursowych  prowadzone są przez cały rok zgodnie z określonym terminem danego Kursu.
 5. Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia grupowe, na które nie zgłosiła się odpowiednia liczba uczestników przed ich rozpoczęciem.
   
 6. Opłaty za zajęcia  dokonują uczestnicy w recepcji studia (wyłącznie gotówką) lub na konto Studia Tańca:
  • nowe grupy klubowe i kursy : najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć celem potwierdzenia rezerwacji miejsca za cały kurs lub miesiąc.
  • grupy klubowe kontynuujące naukę : przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, za cały miesiąc z góry .

   Nr kont na jakie należy przelać opłatę :
   83 1140 2004 0000 3902 8084 4274
  • GRUPY SPORTOWE TT1+TT2 ,DZIECIĘCA FORMACJA LATINO, KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA TOWARZYSKIEGO , KURSY TAŃCA, DISCO FOX, LEKCJE INDYWIDUALNE

                    70 1140 2004 0000 3902 8084 4196
                    AKROBATYKA ,BALET ,SOLO LATINO

                    63 1140 2004 0000 3402 7838 4959
                    HIP HOP, MIX, YOGA

W tytule przelewu należy podać:

[Nazwę grupy lub kursu][Imię i nazwisko uczestnika][Miesiąc za jaki płacimy]
np: Akrobatyka grupa 1 - Jan Nowak - Maj
 1. W wypadku znaczącego wzrostu cen opłat za media salę itp wysokość opłat za zajęcia może ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego, proporcjonalnie do wzrostu cen.
 2. Opłat za zajęcia dokonujemy zgodnie z cennikiem wywieszonym w Studiu Tańca oraz zamieszczonym na stronie internetowej  w poszczególnych grupach. Istnieje możliwość uczestnictwa w płatnych zajęciach próbnych (1 raz) ,gdy są wolne miejsca.
 3. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach - zajęcia przepadają. W wyjątkowych sytuacjach wyłącznie w grupach klubowych ( pobyt  w szpitalu, kwarantanna, złamanie ręki, choroba itp. ) nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, wypisem ze szpitala itp. uprawnia do pomniejszenia opłat w następnym miesiącu max do 50% normalnej opłaty za zajęcia.Wniosek o zmniejszenie  opłaty na kolejny miesiąc składamy wyłącznie w formie pisemnej w recepcji studia.Nieobecność na zajęciach można odrobić w równoległych grupach, po uprzednim umówieniu się z instruktorem prowadzącym.
   
 4. Faktury za zajęcia  są wystawiane  na prośbę wpłacającego wyłącznie za okazaniem paragonu lub dowodu przelewu w ciągu 7 dni.
   
 5. Uczestnicy, którzy nie opłacili udziału w zajęciach ,nie mają prawa uczestniczenia w nich.Po sprawdzeniu listy  obecności zostaną poproszeni o opuszczenie sali. Po uregulowaniu należności w recepcji mogą kontynuować naukę na zajęciach.
   
 6. W grupach klubowych rezygnację z zajęć zgłaszamy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W czasie okresu wypowiedzenia uczestnik zajęć klubowych ma prawo normalnie brać udział w zajęciach.
   
 7. Na sali tanecznej oraz w szatniach podczas zajęć przebywają wyłącznie uczestnicy zajęć w odpowiednim stroju i obuwiu, które nie brudzi i nie niszczy parkietu.
   
 8. Zabrania  się przebywania na sali bez wiedzy i obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
   
 9. Studio Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW i OC. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny.
   
 10. Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia Tańca.
   
 11. Studio Tańca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą na salę taneczną.
   
 12. STS „FAN” ma prawo skreślić z listy uczestników  lub wyprosić z zajęć osoby : nie przestrzegające zasad kulturalnego zachowania, przeszkadzające na zajęciach innym  uczestnikom lub prowadzącemu zajęcia, zagrażające zdrowiu własnemu lub innych uczestników zajęć.
   
 13. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort uczestników zajęć, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo nie wpuścić na salę osoby spóźniające się na zajęcia.
   
 14. Zabrania się wnoszenia i konsumowania na terenie Studia posiłków i gorących napojów.
   
 15. Zabrania się wprowadzania do siedziby Studia zwierząt, rowerów oraz przedmiotów ,które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w Studiu
   
 16. Zabrania się palenia tytoniu  i używania środków odurzających i psychotropowych na terenie studia.
   
 17. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że instruktor prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.
   
 18. Za szkody materialne powstałe przez uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny).
   
 19. Wszystkie osoby zgłaszające się na zajęcia akceptują niniejszy regulamin zajęć.   
 • Zajęcia klubowe : AKROBATYKA , BALET , HIP HOP , GR.TT1, GR.TT2, MIX,  Klub Miłośników Tańca - SENIORZY, SOLO LATINO - GRUPA ZAAWANSOWANA .
 • Zajęcia kursowe : Kurs Tańca, Kurs Disco Foxa , Taniec Klubowy, Kurs Sslsy,Yoga, Solo Latino grupa początkujaca, Warsztaty
   

Rabaty  dla uczestników zajęć grupowych :

 • 10 % NA KOLEJNY RODZAJ ZAJĘĆ W MIESIĄCU DLA JEDNEGO UCZESTNIKA *
 • UWAGA PROMOCJA !!! W SEZONIE TANECZNYM 2023/2024 NOWE RABATY SPECJALNE DO 50% OPISANE W ZAKŁADKACH POSZCZEEGÓLNYCH GRUP !!!

* NIE UDZIELAMY RABATÓW NA POJEDYNCZE ZAJĘCIA.
* RABAT DOTYCZY WYŁĄCZNIE OPŁAT ZA CAŁY MIESIĄC ZAJĘĆ LUB CAŁY KURS
* RABAT NALICZAMY NA TAŃSZE ZAJĘCIA

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać
powiadomienia o atrakcyjnych ofertach.
Dziękujemy.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.
Kontakt telefoniczny
+48 602 317 770
+48 606 743 188
HIP HOP
+48 604 520 385
+48 732 802 976
Copyright © 2021 Studio Tańca Sportowego FAN TORUŃ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione!